top of page

De dienstverlening van alfa marktonderzoek bestaat uit vier pijlers: Mindmap, Onderzoek, Actieplan en Opvolging. Deze vier pijlers vormen het verbeterproces. Als klant van alfa marktonderzoek kan men het volledige proces of één van de stappen in dit proces laten uitvoeren.

Onderzoek uitvoeren is slechts één facet van dit verbeterproces. Voor men echt onderzoek kan uitvoeren is het opstellen van een mindmap aan te raden. Dankzij een mindmap krijgt men inzicht in het denkproces van de interne medewerkers, potentiële klanten en/of huidige klanten. Even belangrijk echter is de vertaling naar een actieplan en de opvolging hiervan.

Het is dus belangrijk om de omslag te maken van het theoretische naar de praktijk én van de praktijk naar het theoretische. Beide ondersteunen elkaar.

bottom of page