top of page

Ons team bestaat uit een selectie aan freelancers die worden aangestuurd door de oprichters van alfa marktonderzoek.

Door te werken met freelancers kunnen wij onze klanten voor elke specifieke vraag garanderen dat de nodige kennis en kunde voorhanden is. Op basis van de briefing die we van onze klanten ontvangen, gaan we in ons portfolio op zoek naar de geschikte freelancer.

Het aanspreekpunt voor onze klanten en voor alle projecten blijft echter dezelfde persoon. Ook indien er verschillende freelancers aan meerdere projecten voor een bedrijf verbonden. Door één aanspreekpunt voor alle projecten scheppen we duidelijkheid en een direct contact. Het aanspreekpunt is steeds één van de oprichters: Carmen Adams of Dieter Vrancken. Door hun verbondenheid met de klanten kunnen zij instaan voor de naleving van de kwaliteit.

Interesse om freelancer te worden bij alfa marktonderzoek?

Stuur dan een mailtje naar c.adams@alfamarktonderzoek.be

bottom of page