top of page

De meeste bekende variant van het medewerkeronderzoek is het medewerkertevredenheidsonderzoek, afgekort MTO. Het MTO brengt de meningen, verwachtingen en beoordelingen van het personeel over werkgerelateerde onderwerpen naar voren.

In de meeste medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden volgende onderwerpen behandeld: het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk, de waardering (beloning) van de medewerkers, het management en de organisatie in zijn geheel.

Het medewerkeronderzoek is combinatie van een medewerkertevredenheidsonderzoek en een intern employer brand onderzoek.

Een employer brand is het imago dat een bedrijf als werkgever heeft. Het employer brand kan opgedeeld worden in 3 delen:

a) Het externe imago is de wijze waarop de "wereld" u als werkgever ziet. Dit wordt onderzocht tijdens een Employer Brand onderzoek.

b) Het interne werkelijke imago is het beeld dat uw werknemers van u als werkgever hebben. Uiteraard moet dit zo goed mogelijk overeenkomen met uw extern imago. Via het medewerkeronderzoek kunt u dit interne werkelijke imago bepalen.

c) Het interne gewenste imago is het imago dat u als werkgever graag zou willen hebben. Het is de som van de werkgever die u nu bent en uw ambities als werkgever.

Wat kunt u verwachten van een medewerkeronderzoek?

Een helder beeld over

- de tevredenheid van uw werknemers

- het beeld dat uw werknemers van u als werkgever hebben

- uw verbeterpunten op beide gebieden

bottom of page