top of page

Betrouwbaarheid > Cronbach's alfa

In marktonderzoek is de betrouwbaarheid van de resultaten een primaire eis. Dankzij Cronbach's alfa meet alfa marktonderzoek de interne consistentie van haar onderzoek. Meet het onderzoek hetgeen het zou moeten meten?

Kwaliteit > alfa mannetje of vrouwtje

Dankzij de kwaliteit van onze dienstverlening willen we onze klanten bijstaan om de beste te zijn in hun regio, sector, product of dienst. Kort gezegd: het alfa mannetje of vrouwtje!

Kennis > alfa is het begin

Zoals alfa de eerste letter is van het Griekse alfabet, is onderzoek het begin van een verbeteringsproces. De resultaten van een onderzoek moeten (kunnen) vertaald worden naar de praktijk en een verbeterplan. Daar ligt onze onderscheidende waarde ... alfa is het begin van het opbouwen van kennis!

bottom of page