top of page

In dit onderdeel van de website kunt u informatie lezen over klantonderzoeken, één van de specialisaties van alfa marktonderzoek.

Er zijn diverse types klantonderzoek alsook een aantal details en praktische punten waarmee rekening gehouden moet worden. Daarom bieden wij u in dit onderdeel de mogelijkheid om meer te leren over klantonderzoek en hoe alfa marktonderzoek hier invulling aan geeft.

Klik bijvoorbeeld op de knop "Leer meer" en kies vervolgens over welk aspect u meer wenst te leren. De informatie die wij hier bieden, is vrij te raadplegen voor iedere onderneming die graag wil groeien. alsook wordt regelmatig ge-updated.

Of ga naar "Ons model" om meer te leren over de vier klantonderzoeken die alfa marktonderzoek aanbiedt.

Naast klantonderzoek, voeren we in kader van klanttevredenheid, ook mystery shopping projecten uit. Het onderdeel "Mystery clients" geeft meer uitleg.

bottom of page