top of page

Het Employer Brand onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de naamsbekendheid en het imago van een bedrijf als werkgever.

Imago en naamsbekendheid vormen belangrijke factoren in de war for talent en het invullen van knelpuntberoepen.

Uit onderzoek onder laatstejaars universiteitsstudenten blijkt dat 1/3 van de studenten niet zal solliciteren als een bedrijf onbekend is. Uit een onderzoek van Stepstone blijkt dat 98% van de ondervraagden zal solliciteren indien het bedrijf een goede reputatie als werkgever heeft. Als een bedrijf een slechte reputatie heeft zal slechs 10% solliciteren.

Wat onderzoeken we?

Bij het Employer Brand onderzoek richten we ons ten eerste op het bepalen van het niveau van naamsbekendheid. Vragen die beantwoord worden: kent men uw bedrijf als werkgever, weet men welke type profielen u als werkgever zoekt, in welke mate bent u bekend ten opzichte van uw directe concurrenten op de arbeidsmarkt, ... ?

Het tweede onderdeel van het Employer Brand onderzoek richt zich op het extern werkgeversimago. Het werkgevers-imago van een bedrijf bestaat uit 3 delen.

a) Het externe imago is de wijze waarop de "wereld" u als werkgever ziet. Dit wordt dus onderzocht tijdens het Employer Brand onderzoek.

b) Het interne werkelijke imago is het beeld dat uw werknemers van u als werkgever hebben. Uiteraard moet dit zo goed mogelijk overeenkomen met uw extern imago. Via een medewerkeronderzoek kunt u dit interne werkelijke imago bepalen.

c) Het interne gewenste imago is het imago dat u als werkgever graag zou willen hebben. Het is de som van de werkgever die u nu bent en uw ambities als werkgever.

Wat is de uitkomst?

Naast een antwoord op de vraag hoe uw doelgroep u als werkgever ziet, kunt u met deze informatie aan de slag om uw wervingscampagnes en -boodschappen effectiever af te stemmen. Verder kunt u ook intern aan de slag om uw huidige werknemers om te vormen tot ambassadeurs.

bottom of page